gizem yıldız mete

+90 506 237 07 08                                      info:@gizemlimatematik.com             İntagram: @gizemlimath

Pi sayısı Kaçtır?

 

Pi Sayısı, irrasyonel bir sayıdır, yani basit bir kesir ile ifade edilemeyen gerçek bir sayıdır. Bunun nedeni pi ‘nin matematikçilerin “sonsuz ondalık” dediği şey olmasıdır – ondalık noktasından sonra, rakamlar sonsuza dek devam eder.
Matematiğe başlarken, öğrenciler pi ile çalışmaya 3,14 veya 3,14159 gibi bir değeri kabul ederek başlar. Bir irrasyonel sayı olmasına rağmen, bazıları pi ‘yi tahmin etmek için 333/106, 22/7 gibi rasyonel ifadeler kullanır. (Bu rasyonel ifadeler yalnızca birkaç ondalık basamak için doğrudur.)

 

Pi yaklaşık 4.000 yıldır bilinmektedir ve Babilliler tarafından keşfedilmiştir. Milattan önce 1900-1680 arasına ait olduğu düşünülen bir tablette pi sayısının 3,125 olarak ifade edildiği bulundu. Milattan önce 1650 ’ye ait olan Rhind Papirüsü incelenerek Antik Mısırlıların da benzer keşifler yaptığı onaylandı.Bu belgede Mısırlıların bir dairenin alanını pi ‘ye yaklaşık 3,1605 değerini vererek hesapladıkları anlaşıldı.

 

Pi ‘nin yaklaşık değeriyle ilgili İncil ‘de bir ayet bile var: Ve dökme denizi bir kenardan diğer kenara on arşın olacak biçimde yaptı, ve yüksekliği beş arşındı; ve otuz arşınlık bir ip onun çevresini sarardı. — IKrallar 7:23 (Kral James Versiyonu)

 

Pi ‘nin ilk hesaplaması Arşimed Syracuse (M.Ö. 287-212) tarafından yapılmıştır. Dünyanın en büyük matematikçilerinden biri olan Arşimed, Pisagor Teoremini iki çokgenin alanını bulmak için kullandı. Arşimed, daire içine yerleştirilmiş düzgün bir çokgen alanını ve içine daire yerleştirilmiş düzgün bir çokgenin alanını kullanarak bir dairenin gerçek alanına yakın bir sonuç bulmaya çalıştı.
Arşimed ‘in haritaladığı çokgenler, bir dairenin alanı için üst ve alt sınırları verdiler ve buna dayanarak Arşimed pi ‘nin 3 1/7 ile 3 10/71 arasında bir değere sahip olduğunu tahmin etti.
Pi, 1706 ‘da İngiliz matematikçi William Jones tarafından pi sembolüyle (π) sembolize edilmeye başlandı. Jones, pi’yi hesaplamalarında 3,14159 olarak kullandı.

 

Temel matematikte pi, bir dairenin alanını ve çevresini bulmak için kullanılır. Pi, yarıçapın karesi ile çarpılarak alanı bulmak için kullanılır. Yani, 3 santimetre yarıçaplı bir dairenin alanını bulmaya çalışırken, π3²= 28,27 cm.
Daireler doğada sürekli karışımıza çıktığından ve genellikle matematiksel denklemlerde sıkça kullanıldığından, pi’ye yaşamımızda sıklıkla rastlarız ve pi birçok alanda sürekli kullanılmaktadır.

Pi ‘nin basamakları

Pi sayısı ‘nın ilk 100 basamağı: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 7067

gallery/8888
gallery/7777